Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webwinkel NIVOO Opleidingen en Uitgeverij

Als twee partijen een overeenkomst aangaan is het goed om duidelijke afspraken te maken. Vandaar deze algemene voorwaarden die op al de transacties via de webshop van NIVOO Opleidingen en Uitgeverij van toepassing zijn. Heeft u vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. Onderaan deze pagina vindt u alle contactgegevens.

Artikel 1 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen die u plaatst bij de Webshop van NIVOO Opleidingen en Uitgeverij.
 2. Door een bestelling te plaatsen bij de Webshop van NIVOO Opleidingen en Uitgeverij gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 2 Prijzen en overeenkomsten

 1. NIVOO behoudt het recht om prijzen te wijzigen en de duur en lengte van aanbiedingen aan te passen als NIVOO dat noodzakelijk acht.
 2. De overeenkomst, vastgelegd in deze voorwaarden, komt tot stand als NIVOO uw bestelling heeft geaccepteerd. NIVOO behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Als uw bestelling wordt geweigerd krijgt u daarvan zo snel mogelijk bericht.
 3. Alle prijzen zijn in euro’s.
 4. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW en handelings- en verzendkosten.
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van vier weken aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, zal NIVOO Opleidingen en Uitgeverij de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening brengen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 125,00.
 6. Alleen zakelijke klanten kunnen op rekening bestellen. Privépersonen dienen gebruik te maken van de aangeboden betalingsmogelijkheid, te weten iDEAL, of de bestelling contant af te rekenen.

Artikel 3 Klachten en aansprakelijkheid

 1. Controleer de artikelen na aankomst. Bij eventuele gebreken dient u zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk binnen 2 weken) NIVOO daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Als een artikel niet voldoet aan de in de Webshop van NIVOO Opleidingen en Uitgeverij opgegeven eigenschappen dan heeft NIVOO de keuze het artikel tegen retournering van het onvolkomen exemplaar te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs aan u te crediteren.
 3. Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht om dat artikel aan NIVOO te retourneren. Dit dient binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst te gebeuren. Retourzendingen worden enkel geaccepteerd in een degelijke en onbeschadigde verpakking.
  Als u het betreffende artikel al betaald heeft dan ontvangt u van NIVOO binnen 30 (dertig) dagen de kosten voor het artikel op uw rekening. De kosten van het terugzenden zijn voor uw rekening.
 4. NIVOO is niet aansprakelijk voor beschadigingen, vertragingen, misverstanden of het niet compleet overkomen van bestellingen of correspondentie als gevolg van het gebruik van communicatiemiddelen.

Artikel 4 Levering

 1. NIVOO poogt zo snel mogelijk het bestelde artikel af te leveren. Heeft u na 10 (tien) werkdagen het artikel niet ontvangen neemt u dan contact op met NIVOO.
 2. Mocht NIVOO onverhoopt een artikel niet kunnen leveren dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten, eventuele al gedane betalingen worden dan zo snel mogelijk teruggestort.
 3. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas op u over na betaling van het verschuldigde bedrag. Ontvangt u de artikelen al voor de betaling dan gaat het risico, betreffende de artikelen, al op het moment van aflevering op u over.
 4. Alle eventuele industriële en intellectuele eigendomsrechten op door NIVOO geleverde artikelen blijven onveranderd van toepassing.
 5. NIVOO levert alleen aan adressen in Nederland.

Artikel 5 Diversen

 1. NIVOO probeert soepel om te gaan met de regels om de klant zoveel mogelijk ter wille te zijn. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2. Mochten een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met wat de wet voorschrijft dan zal de betreffende bepaling vervallen en worden vervangen door een door NIVOO op te stellen nieuwe voorwaarde.
 3. NIVOO mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik maken van de diensten van derden.

Contact
Heeft u een vraag of een opmerking dan horen wij dat graag. Neemt u dan contact met ons op.


ContactlSitemap

NIVOO-shop is een onderdeel van NIVOO Opleidingen & Uitgeverij