Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Als twee partijen een overeenkomst aangaan is het goed om duidelijke afspraken te maken. Vandaar deze algemene voorwaarden die op al de transacties via deze webwinkel van NIVOO van toepassing zijn. Heb je vragen of opmerkingen dan horen wij dat graag. Onderaan deze pagina vind je onze contactgegevens.

Artikel 1 Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de bestellingen die je plaatst bij de webwinkel van NIVOO.
 2. Door een bestelling te plaatsen in deze webwinkel ga je akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 2 Prijzen en overeenkomsten

 1. De overeenkomst, vastgelegd in deze voorwaarden, komt tot stand als NIVOO de bestelling heeft geaccepteerd. NIVOO heeft het recht om bestellingen te weigeren. Als je bestelling wordt geweigerd krijg je daarvan zo snel mogelijk bericht.
 2. NIVOO kan een overeenkomst ontbinden als blijkt dat de student niet op de gekozen school staat ingeschreven. Niet verzonden boeken en niet geactiveerde licenties kunnen dan worden gerestitueerd. Geactiveerde licenties kunnen per direct worden geschorst. 
 3. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.
 4. De verzendkosten neemt NIVOO voor haar rekening.
 5. Indien je niet binnen de termijn van vier weken aan je betalingsverplichting voldoet, zal NIVOO je de wettelijke rente in rekening brengen. Bij niet-tijdige betaling ben je naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 125,00.
 6. Omdat de boekenpakketten op bestelling worden gemaakt, is dit maatwerk. We vragen daarom de bestelling vooraf te betalen. De aangeboden betalingsmogelijkheden zijn iDEAL of vooraf overmaken per bank. 

Artikel 3 Klachten en aansprakelijkheid

 1. Controleer de artikelen na aankomst. Bij eventuele gebreken dien je zo spoedig mogelijk (maar uiterlijk binnen 2 weken) ons daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen.
 2. Als een artikel niet voldoet aan de in de webwinkel van NIVOO opgegeven eigenschappen dan heeft NIVOO de keuze het artikel tegen retournering van het onvolkomen exemplaar te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs aan je te crediteren.
 3. Als je een artikel om welke reden dan ook toch niet wil hebben, heb je het recht om dat artikel aan NIVOO te retourneren. Dit dient binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst te gebeuren. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd in een stevige en zorgvuldige verpakking. Bevat de bestelling een al geactiveerde online-licentie, dan heb je voor dat deel geen recht meer van retour. 
  Als je het retour gestuurde artikel al hebt betaald, dan ontvang je van NIVOO binnen 14 (veertien) dagen de kosten voor het artikel op de rekening vanwaar eerder de betaling is gedaan. De kosten van het terugzenden zijn voor jouw rekening.

Artikel 4 Levering

 1. NIVOO levert boekenpakketten op het moment waarop het ROC heeft aangegeven dat je deze nodig hebt. Op die manier kunnen we zorgen dat het boekenpakket de meest actuele versie is en dat jouw versie past bij jouw opleiding.
 2. Zodra je van ons een bevestiging van verzending hebt gekregen en je na 10 (tien) werkdagen het artikel nog niet ontvangen hebt, dan gaat er iets mis. Neem dan contact met ons op.
 3. Mocht NIVOO een artikel niet kunnen leveren dan laten wij je dat zo snel mogelijk weten, eventuele al gedane betalingen worden dan zo snel mogelijk teruggestort en we zoeken naar een passende oplossing.
 4. Het eigendom van de geleverde producten gaat pas op je over na betaling van het verschuldigde bedrag. Ontvang je de artikelen al voor de betaling dan gaat het risico, betreffende de artikelen, al op het moment van aflevering op jou over.
 5. Alle eventuele industriële en intellectuele eigendomsrechten op door NIVOO geleverde artikelen blijven onveranderd van toepassing. Het is niet toegestaan onze uitgaven te kopiëren en/of de ELO-licentie met anderen te delen. 
 6. NIVOO levert alleen aan adressen in Nederland.

Artikel 5 Diversen

 1. NIVOO probeert soepel om te gaan met de regels om de student zo veel mogelijk ter wille te zijn. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2. Mochten een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met wat de wet voorschrijft dan zal de betreffende bepaling vervallen en worden vervangen door een door NIVOO op te stellen nieuwe voorwaarde.
 3. NIVOO mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik maken van de diensten van derden (zoals DHL en PostNL).

Contact
Heb je nog een vraag of opmerking? Dan horen wij dat graag.

NIVOO Uitgeverij
Molenweg 6
3738 DE MAARTENSDIJK
0346-217428
KVK-nummer: 30149274
BTW-nummer: NL825603262B01

Versie 18 mei 2020